Våre tjenester

Parkdrift med drift av ulike attraksjoner, spill og show

Vi er en fornøyelses- og temapark som tilbyr en rekke attraksjoner, spill, show, temautstillinger og utfluktsområder. Våre konsepter er fleksible og foranderlige, og formes hele tiden på en innovativ måte.

Våre tjenester

Spill, show, temautstillinger og utfluktsområder

Vi er en fornøyelses- og temapark som tilbyr en rekke attraksjoner, spill, show, temautstillinger og utfluktsområder. Våre konsepter er fleksible og foranderlige, og formes hele tiden på en innovativ måte.

Våre tjenester

Handel og forvaltning av eiendommer

Dette tjenesteområdet omfatter for eksempel erverv av store arealer og tilveiebringelse av infrastruktur. Dette inkluderer også fremtidig arbeid med integrerte prosjekter, som luksusvillaer.
Våre tjenester

Bevegelse innen bygg og markedsføring

Oppdag vår suksesshistorie som inkluderer landerverv, infrastrukturtilførsel og utvikling av integrerte fremtidige prosjekter inkludert luksusvillaer.

Copyright © 2024 Meraas Real Estate i Sverige og Norge